Quy định về quả phạt đền trong trận đấu bóng đá

Nếu bóng không vào cầu môn, trọng tài cho dừng trận đấu và trận đấu được bắt đầu lại với quả phạt gián tiếp dành cho đội phòng ngự thực hiện, tại vị trí xảy ra vi phạm.
Cầu thủ vi phạm một trong 10 lỗi dẫn đến quả phạt trực tiếp, vị trí phạm lỗi trong khu phạt đền của đội mình và lúc bóng đang trong cuộc, đội bóng đó sẽ bị phạt quả phạt đền.
Một bàn thắng có thể được ghi trực tiếp từ quả phạt đền.
Khi quả phạt đền được thực hiện vào cuối mỗi hiệp chính hoặc hiệp phụ, thời gian phải được kéo dài thêm để thực hiện xong quả phạt đền.
1. Vị trí bóng và các cầu thủ:
1.1. Bóng:
 Phải được đặt trên chấm phạt đền.
1.2. Cầu thủ thực hiện quả phạt đền:
 Phải được xác định một cách rõ ràng.

1.3. Thủ môn đội phòng ngự:
 Phải đứng trên đường cầu môn giữa hai cột dọc, mặt hướng về phía cầu thủ thực hiện quả phạt đền, cho tới khi bóng được đá vào cuộc.
1.4. Các cầu thủ khác, phải:
 Trong phạm vi sân thi đấu.
 Ngoài khu phạt đền.
 Phía sau chấm phạt đền.
 Cách chấm phạt đền tối thiểu 9,15m.
2. Trình tự thực hiện quả phạt đền
2.1. Sau khi các cầu thủ đã ở đúng vị trí như qui định trong Luật này, trọng tài thổi còi cho thực hiện quả phạt đền.
2.2. Cầu thủ đá phạt đền phải đá bóng về phía trước.
2.3. Cầu thủ đá phạt đền không được phép chạm bóng lần thứ hai, trước khi bóng chạm một cầu thủ khác.
2.4. Bóng được coi là trong cuộc khi bóng được đá và di chuyển về phía trước.
Khi quả phạt đền được diễn ra trong khoảng thời gian thi đấu thông thường, hoặc thời gian được kéo dài vào cuối hiệp hoặc cuối trận để thực hiện hoặc thực hiện lại quả phạt đền, bàn thắng được công nhận nếu, trước khi bóng vượt qua đường cầu môn ở vị trí giữa các cột dọc và phía dưới xà ngang:
 Bóng chạm một hoặc cả hai cột dọc và/hoặc xà ngang và/hoặc thủ môn.
Trọng tài là người quyết định khi nào quả phạt đền được thực hiện xong.
3. Những vi phạm và xử phạt
3.1. Nếu sau khi trọng tài ra hiệu còi cho thực hiện quả phạt đền và trước khi bóng vào cuộc, một trong những vi phạm sau xảy ra:
a. Cầu thủ đá phạt đền vi phạm Luật thi đấu:
 Trọng tài vẫn cho phép thực hiện quả phạt.
 Nếu bóng vào cầu môn, quả phạt đền được thực hiện lại.
 Nếu bóng không vào cầu môn, trọng tài cho dừng trận đấu và trận đấu được bắt đầu lại với quả phạt gián tiếp dành cho đội phòng ngự thực hiện, tại vị trí xảy ra vi phạm.
b. Thủ môn vi phạm Luật thi đấu:
 Trọng tài vẫn cho phép thực hiện quả phạt.
 Nếu bóng vào cầu môn, bàn thắng được công nhận.
 Nếu bóng không vào cầu môn, quả phạt đền được thực hiện lại.
c. Đồng đội của cầu thủ đá phạt vi phạm Luật thi đấu:
 Trọng tài vẫn cho phép thực hiện quả phạt.
 Nếu bóng vào cầu môn, quả phạt đền được thực hiện lại.
 Nếu bóng không vào cầu môn, trọng tài cho dừng trận đấu và trận đấu được bắt đầu lại với quả phạt gián tiếp dành cho đội phòng ngự thực hiện, tại vị trí xảy ra vi phạm.
d. Đồng đội của thủ môn vi phạm Luật thi đấu:
 Trọng tài vẫn cho phép thực hiện quả phạt.
 Nếu bóng vào cầu môn, bàn thắng được công nhận.
 Nếu bóng không vào cầu môn, quả phạt đền được thực hiện lại.
e. Cầu thủ của cả đội phòng ngự và đội tấn công vi phạm Luật thi đấu:
 Quả phạt được thực hiện lại
3.2. Nếu, sau khi quả phạt đền đã được thực hiện:
a. Cầu thủ đá phạt chạm bóng lần thứ hai (không phải bằng tay) trước khi bóng chạm cầu thủ khác:
 Đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt gián tiếp, thực hiện tại vị trí xảy ra lỗi (xem Luật XIII – Vị trí đá phạt).
b. Cầu thủ đá phạt cố tình dùng tay chơi bóng trước khi bóng chạm cầu thủ khác:
 Đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt trực tiếp, thực hiện tại vị trí xảy ra lỗi (xem Luật XIII – Vị trí đá phạt)
c. Nếu một người ngoài cuộc chạm bóng khi bóng đang di chuyển về phía trước:
 Quả phạt được thực hiện lại.
d. Nếu bóng bật lại từ thủ môn, xà ngang hoặc cột dọc bật trở lại sân thi đấu và sau đó chạm người ngoài cuộc:
 Trọng tài cho dừng trận đấu.
 Trận đấu được bắt đầu lại bằng quả thả bóng chạm đất tại vị trí khi bóng chạm người ngoài cuộc, trừ khi bóng chạm người ngoài cuộc trong khu cầu môn. Trong trường hợp này, trọng tài thả bóng trên đường giới hạn khu cầu môn song song với đường biên ngang, tại điểm gần nhất với nơi có bóng khi trận đấu bị dừng lại.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *