Quy định về ném biên khi thi đấu bóng đá

Tất cả cầu thủ đối phương phải đứng cách xa vị trí thực hiện quả ném biên ít nhất là 2m.

Quả ném biên là một hình thức bắt đầu lại trận đấu.
Khi quả bóng đã hoàn toàn vượt ra khỏi đường biên dọc dù là ở mặt sân hay trên không, cầu thủ của đội không chạm bóng cuối cùng sẽ được thực hiện quả ném biên.
Nếu bóng trực tiếp đi vào cầu môn từ quả ném biên, bàn thắng không được công nhận.
1. Trình tự thực hiện
Khi thực hiện quả ném biên, cầu thủ ném biên phải:
1.1. Hướng mặt vào sân thi đấu.
1.2. Dẫm một phần mỗi chân lên đường biên dọc hoặc đứng hẳn ra ngoài đường biên dọc.

1.3. Cầm bóng bằng cả hai tay.
1.4. Ném bóng từ phía sau và qua đầu.
1.5. Ném bóng từ vị trí bóng ra khỏi sân.
Tất cả cầu thủ đối phương phải đứng cách xa vị trí thực hiện quả ném biên ít nhất là 2m.
Bóng được coi là trong cuộc khi đã vào sân.
Sau khi ném biên, cầu thủ ném biên không được phép chạm bóng lần thứ hai cho tới khi bóng chạm cầu thủ khác.
2. Những vi phạm và xử phạt
2.1. Cầu thủ thực hiện quả ném biên không phải là thủ môn
a. Nếu, sau khi bóng vào cuộc, cầu thủ ném biên chạm bóng lần hai (không phải bằng tay) trước khi bóng chạm cầu thủ khác:
 Đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt gián tiếp, được thực hiện tại vị trí xảy ra lỗi (xem Luật XIII – Vị trí đá phạt).
b. Nếu, sau khi bóng vào cuộc, cầu thủ ném biên cố tình dùng tay chơi bóng trước khi bóng chạm cầu thủ khác:
 Đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt trực tiếp, được thực hiện tại vị trí xảy ra lỗi (xem Luật XIII – Vị trí đá phạt).
 Đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt đền nếu lỗi vi phạm trong khu phạt đền của cầu thủ ném biên.
2.2. Thủ môn thực hiện quả ném biên
a. Nếu, sau khi bóng vào cuộc, thủ môn chạm bóng lần thứ hai (không phải bằng tay), trước khi bóng chạm cầu thủ khác:
 Đội đối phương được hưởng quả phạt gián tiếp, được thực hiện tại vị trí xảy ra lỗi (xem Luật XIII – Vị trí đá phạt)
b. Nếu, sau khi bóng vào cuộc, thủ môn cố tình chơi bóng bằng tay trước khi bóng chạm cầu thủ khác:
 Nếu lỗi xảy ra ngoài khu phạt đền của thủ môn, đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt trực tiếp, thực hiện tại vị trí xảy ra lỗi (xem Luật XIII – Vị trí đá phạt).
 Nếu lỗi xảy ra trong khu phạt đền, đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt gián tiếp thực hiện tại vị trí xảy ra lỗi (xem Luật XIII – Vị trí đá phạt).
2.3. Nếu một cầu thủ đối phương cố tình làm phân tán hoặc cản trở cầu thủ ném biên:
 Cầu thủ này sẽ bị cảnh cáo vì đã có hành vi phi thể thao.
2.4. Đối với bất cứ vi phạm khác của Luật này:
 Quyền ném biên được chuyển cho đội đối phương.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *