Quy định về thời gian, bắt đầu và bắt đầu lại của trận đấu bóng đá

Đội đối phương được hưởng quả phạt gián tiếp tại nơi phạm lỗi (xem Luật XIII – Vị trí đá phạt).
THỜI GIAN CỦA TRẬN ĐẤU
1. Thời gian trận đấu
Mỗi trận đấu có 2 hiệp, mỗi hiệp là 45 phút, trừ trường hợp có sự thoả thuận giữa trọng tài cùng 2 đội bóng tham dự trận đấu. Bất kỳ đề nghị nào thay đổi thời gian của trận đấu (ví dụ: Vì điều kiện ánh sáng, chỉ thi đấu mỗi hiệp 40 phút) phải có sự thoả thuận trước khi bắt đầu trận đấu và tuân theo những quy định của Điều lệ thi đấu.
2. Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp
Cầu thủ được quyền có thời gian nghỉ giữa 2 hiệp.
Thời gian nghỉ giữa 2 hiệp không được quá 15 phút.
Điều lệ giải phải quy định rõ thời gian nghỉ giữa 2 hiệp.
Thời gian nghỉ chỉ có thể thay đổi nếu được sự đồng ý của trọng tài.
3. Bù thời gian
Những tình huống sau đây được tính để bù thời gian cho mỗi hiệp đấu:
3.1. Thay thế các cầu thủ dự bị.
3.2. Quá trình chăm sóc cầu thủ bị chấn thương.
3.3. Di chuyển cầu thủ bị chấn thương ra ngoài sân để chăm sóc.
3.4. Thời gian bị trì hoãn.
3.5. Các nguyên nhân khác.
Trọng tài là người quyết định thời gian phải bù cho mỗi hiệp đấu.
4. Đá phạt đền tại thời điểm kết thúc hiệp đấu
Nếu một đội bóng được thực hiện hoặc thực hiện lại quả phạt đền tại thời điểm kết thúc hiệp đấu, thì thời gian hiệp đấu đó phải được kéo dài thêm để thực hiện xong quả phạt đền.
5. Trận đấu bị đình chỉ
Trận đấu bị đình chỉ được tổ chức lại nếu được quy định trong Điều lệ giải.

BẮT ĐẦU VÀ BẮT ĐẦU LẠI TRẬN ĐẤU
1. Quả giao bóng
1.1. Định nghĩa
Quả giao bóng là một hình thức bắt đầu hoặc bắt đầu lại trận đấu:
 Bắt đầu trận đấu.
 Sau mỗi bàn thắng hợp lệ.
 Bắt đầu hiệp 2 của trận đấu.
 Bắt đầu mỗi hiệp phụ (nếu có).
Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp từ quả giao bóng.
1.2.Thủ tục
a. Trước khi thực hiện quả giao bóng để bắt đầu trận đấu hoặc hiệp phụ
 Trọng tài tung đồng xu và đội thắng có quyền chọn cầu môn nào mà đội mình sẽ tấn công trong hiệp một của trận đấu.
 Đội đối phương sẽ được quyền đá quả giao bóng bắt đầu trận đấu.
 Đội được quyền chọn sân sẽ được đá quả giao bóng để bắt đầu hiệp 2.
 Hiệp 2 của trận đấu, 2 đội đổi sân và như vậy, hướng tấn công của từng đội sẽ ngược lại với hiệp 1.
b. Giao bóng
 Sau mỗi bàn thắng hợp lệ, đội vừa bị ghi bàn thực hiện quả giao bóng.
 Tất cả cầu thủ của 2 đội bóng đều phải đứng trên phần sân của đội mình.
 Đội không được quyền giao bóng phải đứng cách xa bóng ít nhất là 9,15m cho đến khi bóng được đá vào cuộc.
 Bóng phải được đặt tại điểm giữa sân.
 Trọng tài thổi còi ra hiệu.
 Bóng vào cuộc ngay sau khi được đá đi, về phía trước.
 Cầu thủ đá quả giao bóng không được tiếp tục chạm bóng lần thứ 2 nếu bóng chưa được chạm hoặc đá bởi một cầu thủ khác.
1.3. Vi phạm và xử phạt
Nếu cầu thủ giao bóng chạm lại bóng trước khi bóng chạm vào một cầu thủ khác:
 Đội đối phương được hưởng quả phạt gián tiếp tại nơi phạm lỗi (xem Luật XIII – Vị trí đá phạt).
Đối với bất kỳ vi phạm nào khác về quá trình tiến hành quả giao bóng:
 Quả giao bóng được thực hiện lại.
2. Quả thả bóng:
2.1. Định nghĩa:
Quả thả bóng là hình thức để tiếp tục lại trận đấu sau khi trọng tài tạm dừng trận đấu vì những lý do nào không được đề cập đến trong Luật thi đấu.
2.2. Quy trình tiến hành quả thả bóng:
Quả thả bóng sẽ được trọng tài thực hiện tại nơi bóng dừng. Trừ trường hợp bóng dừng trong khu cầu môn, trọng tài sẽ thực hiện quả thả bóng tại điểm gần nhất nơi bóng dừng trên đường giới hạn khu cầu môn song song với đường biên ngang.
Bóng vào cuộc ngay sau khi chạm đất.
2.3. Vi phạm và xử phạt
Quả thả bóng phải thực hiện lại, nếu:
 Có cầu thủ chạm bóng trước khi bóng chạm đất.
 Sau khi thả, bóng đã vượt qua ngoài đường giới hạn sân, khi chưa chạm bất cứ một cầu thủ nào.
2.4. Nếu bóng vào cầu môn:
 Nếu một quả thả bóng được một cầu thủ đá trực tiếp vào khung thành của đội đối phương, đội đối phương sẽ được quyền đá phát bóng.
 Nếu một quả thả bóng được một cầu thủ đá trực tiếp vào chính khung thành của đội mình, đối phương sẽ được hưởng quả phạt góc.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *