Manchester United ra đời khi nào

Nguồn gốc và những cái nhất của đội bóng Manchester United

Nhưng MU xuất hiện trên sân cỏ châu Âu lần đầu tiên vào năm 1956 và không thành công. 1 Từ xe lửa chạy trên